Körkmacken

Körkmacken är Gotlands Entomologiska Föreningens medlemstidning.


Körkmack är dessutom det gotländska namnet för riddarskinnbagge – vilken också är Gotlands landskapsinsekt.


Den rödsvarta skinnbaggen lever på frön av

tulkört och dess namn kommer av att den ofta övervintrar i stora mängder i just kyrkor och andra byggnader.

I varje nummer av tidningen kan man bland annat läsa om olika insektsfynd som gjorts på Gotland under året.


Vill du prenumerera på tidningen? Eller har du önskemål på artiklar till tidningen eller kanske rent av kan skriva något själv? Hör av dig till Mats Björck på telefonnummer 0498-497422.


Tidningen kostar 30 kronor inklusive frakt per nummer, om du önskar köpa lösnummer.


Är du medlem i Gotlands Entomologiska Förening ingår tidningen i medlemskapet.