Gotlands Entomologiska Förenings styrelseOla Malm


Ordförande

Anders Lekander


Koordinator

Mats Björck


Ledamot

Bo Hammar


Ledamot

Bosatt i Vibble utanför Visby, varit med i föreningen sedan 2008 och ordförande sedan 2014.


Har fjärilar som specialintresse men fuskar i lite av varje –  till exempel botanik och fågelskådning.


Gav 2014 ut boken "Gotlands dagfjärilar" –  med samtliga gotländska arter illustrerade

i bild och text.

Pensionerad civilingenjör som varit med i föreningens styrelse sedan starten.


Har inga specialområden i småkrypsvärlden, men anser sig allmänbildad inom området.


I övrigt aktiv i Naturskydds-

föreningen, samt arbetar för bevarande av svenska husdjursraser, särskilt Gotlandskanin och Gotlandsstövare.

Sommargotlänning sedan 1957

och bofast sedan 1991. Ingenjörs-examen, byggnadsstatik och geo-

teknik.


Ordförande i Naturskydds-

föreningen Järfälla i 19 år. Givetvis medlem i Naturskyddsföreningen Gotland. Drivande för att starta en Entomologisk förening på Gotland 1991 och var föreningens ord-

förande från starten 1991 till 2014. Ännu kvar i styrelsen som vanlig ledamot.


Pensionerad veterinär med

förflutet som forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt med inriktning på husdjursparasiter, bakterie-resistens mot antibiotika och human exposition för cancerogena substanser.


Anställd som laboratoriechef vid Svensk Laboratorietjänsts

Halmstadslaboratorium och som länsveterinär vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Tord Porsne


Ledamot

Lennart Persson

             Vice ordförande

Bott på Gotland sedan 1961

och tjänstgjort som biologi-

lärare, studiecirkelledare,

föredragshållare och natur-

guide.


Har varit med i GEF sedan

starten. Biologisk allätare,

med snäckor som en liten

specialitet.


Har medverkande text och

foton i ett flertal böcker och

tidskrifter.

Lars-Erik Wallin


Suppleant

Per-Ove Qwiberg


Suppleant

Pensionerad snickare född 1941 i Ala socken på östra Gotland där jag även är uppvuxen och bosatt. 


Har alltid varit intresserad av djur och natur och varit med som medlem i Gotlands Entomologiska Förenings  styrelse sedan 2004.


Har inga specialområden utan allmänt intresserad  av ”mackar”, växter och djur.

Arne Pettersson

Samordnare för Faunaväkteriet och kontaktperson för Svensk Dagfjärilsövervakning

Arbetar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen och har arbetat med skogs- och naturvård i nästan femtio år.


Mitt insektsintresse började tidigt och vid tioårsåldern fick jag min första fjärilshåv.


Sen dess har intresset för insekter mer eller mindre alltid funnits med i mitt vardagliga arbete och på min fritid. 


Var med och bildade föreningen 1991.

Dennis Nyström

Hemsida

Entomolog med särskilt intresse för xero- och termofila arter samt värmerelikter knutna till kustnära sandmiljöer.


Jobbar som biolog på Länsstyrelsen och är medlem i expertkommittén för kärlväxter på ArtDatabanken.


Har bland annat jobbat med strandstädningens effekter på arter knutna till sandstränder med förmultnande organiskt material.


Är även inbiten ornitolog och botaniker sedan länge.

Båtel Enekvist

Supplenat

Kontakta styrelsen

Skriv till oss på styrelsen@korkmacken.se