Så småningom ändades namnet till det mer formella Gotlands Entomologiska Förening.

 

Föreningens syfte är att främja studier och

intresse för ryggradslösa djur, samt att värna

om dess livsrum på Gotland.

 

Målen förverkligas bland annat genom att:

–  biträda myndigheter och organisationer

i behandlingen av entomologiska betydelse-

fulla naturskyddsfrågor.

–  utge tidskriften Körkmacken.

–  aktivt sprida intresset för insekter genom att

arrangera exkursioner och sammankomster.

 

Om föreningen

Bli medlem

Medlem blir man genom att betala medlems-avgift enligt tabellen nedan.

 

150 kronorordinarie medlemskap

75 kronorstudent- och ungdoms-

medlem t.o.m. 21 år

50 kronor familjemedlem

 

Betalning sker till bankgirokonto: 309-4430

Glöm inte att fylla i namn och adress!

 

I medlemskapet ingår även medlemstidningen Körkmacken, som utkommer med två nummer per år.

 

Som medlem i Gotlands Entomologiska Förening blir du automatiskt medlem

i Sveriges Entomologiska Förening

– men du prenumererar separat på Entomologisk tidskrift.

 

Prenumerera på Entomologisk tidskrift

Prenumerera på Yrfän

Föreningen bildades den 12 november 1991

på initiativ av Mats Björck.

 

Naturskyddsföreningens styrelse stöttade förslaget, liksom Gotlands Naturmuseum, och

Mats Björck valdes till föreningens ordförande

– en post han besatt till 2015, då Ola Malm

tog över ordförandeskapet.

 

Föreningen antog namnet Körkmacken efter landskapsinsekten riddarskinnbaggen.